Bilaga_12_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_SM4_20230925_Förslag till Valnämnd 2024