Bilaga_4, Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_SM4_20230925_Nya_medlemmar