Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr1_2024-01-23_ORIGINAL