Bilaga 1. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte 2024-06-04