Trafikfrågor i stadsbyggandet 2024 i Norrköping

Trafikfrågor i stadsbyggandet

19 – 20 mars 2024, Norrköping

 

PROGRAM

Program Trafikfrågor i stadsbyggandet 2024, Norrköping

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 19 mars

 

Välkomna till Norrköping
Bengt Stenberg, Samhällsbyggnadsdirektör, Norrköping

 

Mobilitetshubbar / Mobilitetshus
Teresa Uggla, Samhällsplanerare med fokus på hållbar mobilitet, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
Karin Neergaard, Trafikplanerare, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

 

Tre lärdomar om parkering och mobilitet i nya flerfamiljshus
Greger Henriksson, Docent, KTH
Pelle Envall, Trafikkonsult, TUB Trafikutredingsbyrån AB

 

Ostlänken och Norrköpings nya centralstation
Josef Erixon, Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

 

Nytt från SKR
Prem Huq, Expert- Trafikplanering och reglering, SKR, Avd. Tillväxt och samhällsbyggnad

 

Dag 2 – 20 mars

 

Vilken stad vill invånarna ha i framtiden
Sofie Malm, Trafikplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun

 

Ta bort p-platser till förmån för cykelbanor
Malin Månsson, Cykelstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs stad
Joakim Bjerhem-Jönsson, Trafikplanerare, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad

 

Bilfri innerstad
Daniel Sjölund, Trafikplanerare, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad