Trafikfrågor i stadsbyggandet 23-24 mars 2022, Katrineholm

Trafikfrågor i stadsbyggandet

23 – 24 mars 2022, Katrineholm

 

PROGRAM

Program Trafikfrågor 23-4 mars 2022

 

PRESENTATIONER

Vi uppdaterar presentationerna kontinuerligt

 

Hur gör vi staden till en ”idrottsplats” för vardagsmotion till fots och med cykel?
Erik Stigell, Fil dr

 

Hur hanterar Oslo elsparkcyklar?
Cathrine Vogt, Jurist II, Bymiljoetaten

 

Gata Stockholm
Birgitta Nylander, enhetschef Trafik, Exploateringskontoret, Stockholm stad
Kerstin Alquist, områdesstrateg, Trafikkontoret, Stockholm stad
Kristofer Tengliden, trafikplanerare, Trafikkontoret, Stockholm stad

 

Cykla mot enkelriktat
Joakim Bjerhem, Göteborgs stad

 

Norrtäljes kvalitets- och hållbarhetsprogram i stadsutvecklingsprojekt
Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling,
Samhällsbyggnadskontoret, Norrtälje kommun

 

KomPark – erfarenheter från forskningsprojektet om parkering
Anders Roth, IvI, svenska miljöinstitutet