Miljövänligare asfalt testas

Miljövänligare asfalt testas

På cykelavstånd från Västerås city ligger Björnön, en ö och ett naturreservat som med en kort bro förbinds med fastlandet. Björnön är en av västeråsarnas absoluta favoritplatser och hit åker många för att motionera, bada, ge sig upp i höghöjdsbanan eller ta en fika. På den här platsen bestämde Västerås stad att på försök lägga 400 meter miljövänligare asfalt. 

Arbetet med att lägga den miljövänligare asfalten på Björnön gjordes sommaren 2022 i samarbete med företaget Svevia, som är upphandlat av staden för just beläggningsarbeten. Att välja Björnön som plats för projektet var strategiskt då sträckan ändå skulle asfalteras om, och området har en lämplig mix av tung busstrafik och personbilar. 

– Det finns också en stark symbolik i att testa den miljövänligare asfalten just i ett naturreservat. Vi vet hur viktig ön är för västeråsarna och kunde med det här försöket visa att staden värnar platsen på många olika sätt, inte enbart genom traditionell skötsel av området, berättar Claes Pohlmann, som är driftingenjör på Västerås stad och ansvarig förbeläggningsunderhållet.

Under slutet av sommaren asfalterades sträckan, och sammanlagt lades 300 ton asfalt. För närvarande pågår en testperiod på fem år där Svevia följer upp och övervakar hur asfalten reagerar på dagligt slitage och väderförhållanden. Hittills ser resultaten fina ut.

Skogsråvara i stället för oljeråvara

Miljövänligare asfalt består till stor del av rester från skogsindustrin. Delar av bindemedlet ersätts med lignin, som är en restprodukt från skogsindustrin. Lignin är en polymer som naturligt finns i växters cellväggar och ger trä sin styvhet och mekaniska styrka. Dessa egenskaper gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedlet, bitumen, som traditionellt används i asfalt. Dessutom kräver tillverkningen av ligninbaserad asfalt lägre temperaturer jämfört med traditionell asfalt med bitumen. 

– Det är ett lovande steg mot en mer hållbar framtid, eftersom den miljövänligare asfalten minskar utsläppen av fossil koldioxid med hela 74 procent jämfört med konventionell asfalt, berättar Claes Pohlmann.

En annan påtaglig skillnad vid asfaltering med den miljövänligare asfalten är lukten. Den klassiska asfaltsdoften är utbytt mot en lukt som påminner om den som finns kring ett pappersbruk, men betydligt svagare. Det är dock något som kan få en och annan att rynka lite på näsan.

Cykelbana får miljövänligare asfalt i sommar

Den positiva responsen på projektet har banat väg för ytterligare utveckling och användning av miljövänligare asfalt. Inför sommaren planerade staden att belägga en cykelbana, som en del av en bredare klimatsatsning i Västerås. En cykelväg i den helt nya stadsdelen Sätra kommer också att testa den miljövänligare asfalten, där företaget Peab kommer att lägga sin variant. 

Claes Pohlmann har spelat en viktig roll i införandet av asfalten. Det var Svevia som tog initiativet och erbjöd Västerås stad att testa, och Claes var snabb att omfamna möjligheten. 

– Det pågår en intensiv utveckling inom branschen, och asfaltföretagen experimenterar med olika varianter och material. De utforskar till exempel användningen av kaffesump och grisgödsel som möjliga ingredienser i framtida asfaltprodukter. Det är spännande att se vad framtiden kan erbjuda och hur vi kan fortsätta att förbättra vår miljöprestanda genom innovativa lösningar. Jag skulle tro att miljövänligare asfalt kommer vara en självklar del vid nästa upphandling av beläggningsentreprenör, säger Claes Pohlmann.

Den nya miljövänligare asfalten på Björnön i Västerås är ett exempel på stadens arbete för att minska miljöpåverkan och främja hållbara lösningar inom infrastruktursektorn. Det är också ett exempel på att samarbete kan leda till intressanta och hållbara lösningar, om det finns en vilja att tillsammans utveckla och testa nya metoder och tekniker. 

Text: Johanna Ljung, kommunikationsstrateg Västerås stad
Foto: Västerås stad

Fakta björnön:

Yta: 271 hektar

Förvaltare: Västerås stad. Skyddat sedan 1959.

På Björnön finns både äldre löv- och barrskogar och öppna områden samt Västerås längsta sandstrand. Här växer många mistlar, Västmanlands landskapsblomma. 

I de gamla lindarna lever flera sällsynta skalbaggsarter, till exempel lindbarkbagge och lindplattbagge. Dessa arter finns bara på några få andra ställen i hela Sverige.

Björnön är också känt för sina många dovhjortar.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält