Kommunala Lantmäteridagarna 2022

KOMMUNALA LANTMÄTERIDAGARNA 2022
16 – 17 november 2022 i Stockholm

 

PROGRAM
Program Kommunala Lantmäteridagarna 2022

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 16 november

 

Aktuella rättsfall
Björn Bodin, Tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen

 

Digitalisera äldre detaljplaner i Halmstad
Martin Adner, GIS-ingenjör, Halmstads kommun

 

Vad på gång på Lantmäteriet
Marcus Ygeby, Funktionschef, Lantmäteriet

 

Fastighetsrättslig trendspaning med fokus på laddinfrastruktur
Tomas Vesterlin, Civ. ing. jur. kand, Vesterlins & Co

 

Strandskydd och samhällsbyggnad – senaste nytt
Ingela Boije av Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

 

Så blir framtidens städer
Alexander Ståhle, Doktor i Stadsbyggnad, VD för arkitektkontoret Spacescape

 

 

Dag 2 – 17 november

 

Regeringens styrning av myndigheter och arbetet på Regeringskansliet
Mikaela Nilsson, Departementssekreterare, Regeringskansliet

 

Flytande hus i Oceanhamnen – hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten
Karolina Ljungström, FLM på SLM i Malmö
Fredrik Hakegård, FLM på KLM i Göteborg

 

Fastighetsvärdering inom förrättningar
Staffan Bäckman, AV Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Svefa AB

 

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Marianne Leckström, Handläggare Lantmäteri, SKR

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp
Patrik Renfors, Vice ordförande för KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Trollhättans stad

 

Stämpelskatt vid fastighetsbildning – ett regeringsuppdrag
Johan Modig, Lantmätare, Lantmäteriet
Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet
Gustaf Mark, Jurist, Lantmäteriet

 

Nya 43a § anläggningslagen med mera
Therese Svedberg, Lantmätare, Riksförbundet Enskilda vägar

 

KLM:s medverkan i planprocessen
Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm
Maria Stattin, Förrättningslantmätare, KLM Gävle

 

3D – handläggning. Brett djupt, högt, lågt och kanske lite magiskt
Håkan Nord, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm