Hur hanterar vi mikromobilitet och andra förändringar i transportsystemet