Bilaga 6 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Projektsammandrag 170930