Bilaga 8 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Verksamhetsplan 2018 utkast