Protokoll 4 Sveriges Stadsbyggares Styrelsemote 20180613 undertecknat