Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_NOTERINGAR FRÅN REVISIONSTRÄFF 20200219