Styrelsemöte 2020-04-01

Styrelsemöte 2020-04-01

Ärende: Föreningen Sveriges Stadsbyggare styrelsemöte nr 2

Tid: Onsdagen den 1 april kl. 13.00

Plats: Telefonmöte

 

Protokoll och bilagor

Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr2_20200401Original – signed

Bilaga_1_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Kallelse

Bilaga_2_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401FU Protokoll 2020-02-05

Bilaga_3_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_FU Protokoll 2020-02-28

Bilaga_4_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_FU Protokoll 2020-03-19

Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_NOTERINGAR FRÅN REVISIONSTRÄFF 20200219

Bilaga_6_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Årsredovisning_ 2019-12-31

Bilaga_7_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_VB2019_20200225

Bilaga_8_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Bokslutsbilagor_2019-12-31

Bilaga_9_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Aktieportfölj_191231

Bilaga_10_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401­_Placeringspolicy_2020A

Bilaga_11_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Attesträtter m m Beslut på styr möte 2020-04-01

Bilaga_12_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Verksamhetsplan_2020-03-01Slut

Bilaga_13_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Kurs- och konferensverksamheten_2020-03-05

Bilaga_14_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_POSITION – för Digital Samhällsbyggnad 2030

Bilaga_15_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Tidsskriften nr 6 Borås Tidskriften nr1 Trafikfrågor

Bilaga_16_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Internationella konferenser deltagare 2020-04-01

Bilaga_17_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Aktuella nomineringar FSvS utmärkelser 2020