Bilaga_21_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Kommunikationsplan_sammanfattning