Styrelsemöte 2020-11-25

Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr6_20201125ORIGINAL – signed

Bilaga_1_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_KALLELSE

Bilaga_2_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_FU_Protokoll_2020-09-28

Bilaga_3_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_FU_Protokoll_2020-10-22

Bilaga_4_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_FU_ Protokoll_2020-11-16

Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Projektsammandrag_2020-09-30

Bilaga_6_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Budget_2021

Bilaga_7_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125-Revisorsrapport_2019

Bilaga_8_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Beslut_angående_revisorsrapport_2019

Bilaga_9_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Verksamhetsplan2021_Utkast

Bilaga_10_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Kurs_och_konferensverksamhet_2015-2020

Bilaga_11_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Kurs_och_konferensverksamheten_2021

Bilaga_12_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Konferenspriser­­_2020

Bilaga_13_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Rutiner_för_kurser_o_konferenser_2021

Bilaga_14_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Arbetsgrupp_digitala_konferenser

Bilaga_15_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_STADSBYGGNAD_ORIGINAL

Bilaga_16_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Attesträtter_m_m

Bilaga_17_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Rapport_föreningens_hemsida_2020

Bilaga_18_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Beslut angående fortsättning av uppdrag från Strategidagarna 2019

Bilaga_19_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Förslag_till_riktlinjer_för_samarbete_styrelse_och_kommittéer

Bilaga_20_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Uppdrag_enligt_VP_ 2020_kurs_o_konferens

Bilaga_21_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Kommunikationsplan_sammanfattning

Bilaga_22_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_ÅRSHJUL_ FÖRENINGENS_ TOTALA_KOMMUNIKATION_TABELL2020