Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM6_20201125_Projektsammandrag_2020-09-30