Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr5_2023-11-22_ORIGINAL