Tidskriften STAD gästspelar på årskongressen i Uppsala

Tidskriften STAD gästspelar på årskongressen i Uppsala

17-18 september i Uppsala håller Föreningen Sveriges Stadsbyggare sin 116:e årskongress. Kongressen har tema Staden i ögonhöjd och är fullmatat med intressanta föredrag, exempelvis berättar Gehl architects om hur stadsliv i mänsklig skala kan skapas och på andra föredrag synas visionerna om aktiva bottenvåningar och blandstad närmare i sömmarna.

Ett annat evenemang under kongressen är Tidskriftens STAD:s nummersläpp. Föreningen har den egna tidskriften Stadsbyggnad, som fokuserar främst praktikernära frågor i stadsbyggandet.

Hur skiljer sig Tidskriften STAD från Stadsbyggnad?
– Tankesmedjan Movium som ger ut STAD finns ju vid ett universitet, SLU, och det präglar vår tidning på så sätt att vi problematiserar samhällsfrågorna bland annat utifrån forskningsresultat. Eftersom Movium har regeringens uppdrag att bevaka särskilda frågor, däribland barns och ungas urbana livsmiljöer, fokuserar vi extra på detta i STAD. Om Stadsbyggnad är mer hands-on i sitt betraktelsesätt betonar STAD en mer teoretisk dimension av stadsbyggnad – på sätt skulle jag vilja säga att de båda tidskrifterna kompletterar varandra, säger Titti Olsson, chefredaktör för STAD.

Kan du berätta lite om kommande nummer av Tidskriften STAD?

– Under hela 2018 fördjupar vi oss i de nya globala agendorna för hållbarhet. Den här gången fördjupar vi oss i målet att skapa grönare städer. I STAD undersöker vi bland annat trenden att anlägga större parker och analyserar detta snarast utifrån ett sätt att skapa fler mötesplatser för att öka den sociala hållbarheten. Vi tittar också på hälsoaspekten i ett urbant liv – det verkar vara en stark trend att ge sig ut och gå – hur fungerar det i urban miljö?

Vad ser du särskilt fram emot under årskongressen?

– Det ska bli spännande att ta del av alla fantastiska föreläsare som finns på det digra programmet, och särskilt ser jag fram emot att få lyssna på samtal om vad vi idag egentligen menar när vi talar om stadskvalitet. Vad är stadskvalitet, var finns den och för vem skapas den? Det tycker jag är en spännande fråga.

 

Movium är en tankesmedja för stadsutvecklingsfrågor och finns sedan 1980 vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Tankesmedjan agerar utifrån mottot Human stad – urban natur. Forskning, planering, design och förvaltning av stadens offentliga rum står i fokus för arbete. Utgångspunkten är att se utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

 

Tankesmedjans publikation Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskning och praktik för hållbar stadsutveckling.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält