Vårt gemensamma vardagsrum

Vårt gemensamma vardagsrum

Stadsmiljön betyder något för alla som bor och verkar på en plats. Och stadsmiljön är viktig när vi väljer att besöka en plats, där vi inte vanligtvis befinner oss. Vad som värdesätts i stadsmiljön varierar såklart från individ till individ – för vissa är det viktigt med vackra platser, andra vill ha möjlighet till motion och rekreation, och för en del är god stadsmiljö likställt med en tilltalande trafikmiljö. Alla behov kan inte tillfredsställas på samma plats, men sammantaget i staden kan vi erbjuda något för alla.

Hur vi utnyttjar stadsrummet för olika behov utvecklas ständigt. Och stadsrummets utformning har länge varit i fokus i arbetet med att skapa tryggare livsmiljöer och främja integration. Den gemensamma nämnaren för olika typer av stadsrum är att de är till för alla och det är också det som är unikt!

För att alla ska känna sig välkomna krävs både medvetenhet och vilja. Det ställer krav på alla som vistas i stadsrummet och det ställer krav på oss som planerar, bygger och sköter staden. Att användarna är i fokus är självklart för oss idag, men kunskapen om stadsmiljöanvändarnas förutsättningar, behov och önskemål behöver vi ständigt uppdatera.

Att förutsättningar och behov är föränderligt över tid har vi tydligt fått erfara under det senaste året. Stadsrummet utgör plötsligt förutsättningen för många av de aktiviteter som tidigare har tagit plats
i våra hem eller i specifika lokaler. Att träffas utomhus gör det möjligt att umgås med släkt och vänner. Vi tränar mer utomhus, vi byter shoppingturen mot en promenad och vi cyklar istället för att åka kollektivt. Att kunna sitta en stund på en bänk och betrakta stadslivet och se människor passera, är viktigare än någonsin och för många ett sätt att bryta en påtvingad isolering.

Nu har vi som stadsbyggare mycket att bidra med, både på kort och lång sikt. Vi har möjligheten –  och privilegiet – att påverka befintliga och kommande stadsmiljöer med målet att välkomna alla att mötas, leka, motionera eller bara njuta.

Ett gemensamt vardagsrum, som är tillgängligt dygnet runt alla årets dagar! En unik möjlighet och en inspirerande utmaning.

Vill ni njuta av Malmös fina stadsmiljöer är ni alltid välkomna till vårt gemensamma vardagsrum! Extra välkomna är ni i september då föreningens årskongress går av stapeln här i Malmö.

Ingrid Persson Westberg, senior strateg på Fastighets- och gatukontoret i Malmö och styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält