Magnus Ydmark – ny i styrelsen 2022

FSS Nyhetslogotype

Magnus Ydmark – ny i styrelsen 2022

Magnus Ydmark, ny i styrelsen 2022, presenterar sig så här:

Magnus Ydmark
Mitt namn är Magnus Ydmark och jag är från och med 2022 suppleant i styrelsen för Föreningen Sveriges stadsbyggare. Efter att ha följt föreningen under många år och även deltagit på konferenser så är jag nu glad att få möjligheten att vara med och stärka föreningen och utveckla vårt gemensamma arbete för hållbar stadsbyggnad.

Jag arbetar idag som stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall. Det är verkligen spännande och utmanande att arbeta med stadsutveckling i en stad och kommun som är i snabb förändring. Inom stadsbyggnadskontoret har vi allt från detaljplanering, bygglovsprövning, trafikplanering och reglering, mark- och exploatering samt utveckling, entreprenad och drift av våra gator, torg och parker.

Det har nu snart gått tre år sedan jag flyttade från Helsingborg till Sundsvall. I Helsingborg arbetade jag i 10 år och var ansvarig för strategisk planering, trend- och omvärldsanalys och projekten H+ och DrottningH. Innan dess arbetade jag som översiktsplanearkitekt med ansvar för bland annat den Strukturplan som vi tog fram tillsammans med våra 10 grannkommuner. Med min erfarenhet från Länsstyrelsen i Skåne där jag inledde min karriär som planhandläggare och projektledare så har jag en bred erfarenhet från hela plan- och byggprocessen. Det hoppas jag kan komma till användning framöver i styrelsearbetet.

Jag är idag 43 år gammal och började utbilda mig till landskapsarkitekt på SLU Alnarp år 2000. För den som är intresserad av att följa mig i mitt arbete så finns jag på instagram under @stadsbyggnadsdirektoren.

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält