Trafikfrågor i stadsbyggandet, 24 mars 2021

Trafikfrågor i stadsbyggandet

24 mars 2021 – Digitalt

PROGRAM

Program Trafikfrågor 24 mars 2021

 

PRESENTATIONER

Hur blir det lätt att göra rätt?

Dr. Katja Kircher, Forskningsledare, VTI

 

Elsparkcyklar Stockholms stad

Mikael Ranhagen, Chef Analys och strategi, trafikkontoret, Stockholm Stad

 

Elsparkcyklar i Göteborg

Malin Månsson, Cykelstrateg, trafikkontoret, Göteborgs stad

 

Nytt från SKR

Prem Huq, Expert trafikplanering och reglering, Sveriges Kommuner och Regioner

 

Ny VGU 2020, Vägars och gatorsutformning

Patrik Wiesenius, Nationell Planering, Trafikverket

 

Trafikreglering – Transportstyrelsen har ordet

Lars Hammar, utredare, Transportstyrelsen