Stadsbyggnad nr 5/2020 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr 5/2020 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 5 är Infrastruktur och du kan läsa om Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020 – omvandlingen av Järnvägsgatan/Drottninggatan i centrala Helsingborg. Det som började som ett trafikprojekt utvecklades senare till ett komplext stadsutvecklingsprojekt som åstadkom flera förbättringar:

  1. En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och cykel samt attraktiva allmänna ytor.
  2. Effektivare och prioriterad kollektivtrafik.
  3. Minskad genomfartstrafik i centrum med bibehållen tillgänglighet till centrum.

– Det var jätteroligt att få utmärkelsen, vi blev väldigt glada och stolta, säger Marie Holmqvist, projektchef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg samt övergripande ansvarig för omvandlingsprojektet.

Läs också en intervju med Årets Stadsbyggare 2020 – Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun. Hon lyfter fram vikten av det platsspecifika och detaljerade i sitt arbetssätt.

– Jag är mycket för att man bjuder in och lyssnar, eftersom det är så viktigt att kunna tolka platsens själ innan man gör förändringar och att ha respekt för de som bott länge på en plats och har del av dess historia. Det gäller också att känna av en plats med olika sinnen för att få en bra bild. Vid en omvandling är god gestaltning A och O, det småskaliga och detaljrika är betydelsefullt – det är detaljerna som gör det, en del av det gamla behöver bevaras för att behålla platsens essens. Det är en stor och komplex uppgift att arbeta med det offentliga rummet, vilket kräver lyhördhet, men samtidigt mod att våga lita på sin magkänsla, säger hon.

 

Missa inte heller att läsa Kajsa Althéns kritiska genomgång av Slussen-projektet i Stockholm. Hon skriver: Att som journalist och stockholmare genomföra en granskning av projektets första 10 år av genomförande är ett smärtsamt arbete. Men det väger lätt jämfört med den sorg som präglar många inblandade tjänstemän på stadsbyggnadssidan. Offentligt hörs de inte, men många samtal i förtroende visar på förtvivlade planerare och arkitekter med stor kompetens och lång erfarenhet.

Hur Nya Slussen kommer att formas återstår ännu att se. Dagarna före midsommar smög projektet ut det som kan vara den slutliga versionen. Förslaget Mälarterrassen bekräftar den bild av stadsrummets gestaltning som en av stadens mest erfarna tjänstemän bekymrat ger:

– Nu är förslaget till Nya Slussen än mer uppstyckat, som ett plockepinn. Vi ser resultatet av att politiken sätter professionen åt sidan, plockar bort och lägger till efter eget godtycke.

 

Detta och mycket mer får du i nr 5/2020 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält