Nominera kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 och Årets Stadsbyggare 2021!

FSS Nyhetslogotype

Nominera kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 och Årets Stadsbyggare 2021!

Nu är det dags att börja fundera på Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelser för Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 och Årets Stadsbyggare 2021.

För 2020 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priserna till omvandlingen av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg respektive till Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun. Priserna delades ut vid den digitala årskongressen i Malmö i september.

Men nu är det alltså dags att skriva ihop några rader om något projekt respektive någon person som du tycker kan vara värda föreningens utmärkelser för 2021.

Nu hoppas jag att du tillsammans med de nätverk du har kan ta fram förslag och skicka dessa till mig senast den 1 mars 2021 men gärna tidigare till andersbylund@telia.com

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida:

Årets Stadsbyggnadsprojekt

Årets Stadsbyggare

 

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska en kort beskrivning av projektet, som talar om hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer, bifogas. Dessutom vill vi ha en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

Tänk på att det kan vara både mindre och större projekt. Det kan exempelvis vara allt från ett bra VA-projekt, en park, ny vägsträckning, en bro, ett nytt bostad- eller arbetsplatsområde till ett lyckat dialogprojekt eller lyckat integrationsprojekt. Kort sagt – allt inom och stadsbyggnadsområdet.

Huvudsaken är att det tillfört något nytt. Det kan vara en teknisk innovation, en ny syn på byggande, social hållbarhet i stadsbyggandet, visat ett särskilt gott resultat eller något annat inom området stadsbyggnad. Projektet ska vara genomfört och klart under senare år så att det kan framgå att projektet givit ett positivt resultat.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen bifogas. Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet. För att komma ifråga för utmärkelsen krävs att man ska ha åstadkommit ”något extra” inom stadsbyggandet. Syftet är inte att dela ut priset för lång och trogen tjänst.

Jag hoppas på många intressanta nomineringar till de båda utmärkelserna som styrelsen får behandla under våren nästa år. Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Malmö i september 2021.

Anders Bylund, styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält