Stor publik på Stadsbyggnadsdagarna i Göteborg

FSS Nyhetslogotype

Stor publik på Stadsbyggnadsdagarna i Göteborg

Det har varit ett stort tryck på att få delta på Stadsbyggnadsdagarna 2022 och 150 deltagare är på plats i Göteborg för att ta del av både föreläsningar, studiebesök, middag och mingel.

Malin Rizell, ordförande i Kommittén för hållbar stadsbyggnad, som är medarrangör för Stadsbyggnadsdagarna, rapporterar:

– Det är bra stämning! Och spännande att det är en så bred grupp bland deltagarna med många olika roller och funktioner – det kan vara en effekt av att vi är flera medarrangörer, men också att många kommuner har kraftsamlat med deltagare från flera olika förvaltningar. Jag ser fram emot kvällens mingel, det kan bli mycket utbyte av erfarenheter.

Är det något ytterligare som du ser fram emot?

– Ja, eftermiddagens studiebesök. Och det regnar också, så nu får vi se hur det fungerar i praktiken när Världens bästa stad när det regnar hanterar regnet, säger Malin Rizell.

Och du var förberedd på regn?

– Ja, paraplyet är med!

Konferensen inleddes med att Göteborgs Stad – Världens bästa stad när det regnar! introducerade konferensens tema Att hantera stigande havsnivåer och skyfall i staden.

Därefter följde en internationell omvärldsspaning om klimatanpassning, Åse Johannessen, PhD Program Officer, Water Facilitator, Water Adaptation Community inledde med en internationell klimatanpassningsrevy och Henrik Aspegren, VD Sweden water research, reflekterade över vad vi kan använda oss av i Sverige.

Nästa punkt var ett samtal om myndigheternas framtida roll i arbetet med klimatanpassningen. Pär Dalhielm, VD Svenskt Vattten, ledde ett samtal om myndigheternas roll i det framtida klimatanpassningsarbetet med representanter från Boverket, MSB, SMHI och Trafikverket.

Före lunch fick deltagarna ta del av Gävles erfarenheter av det stora skyfallet 2021: Hur väl stämmer kommunens teoretiska styrdokument in på verklighetens skyfall? I Gävle skyddade inte kommunens VA-strategi, VA-översikt, VA-plan, Risk- och sårbarhetsanalys, Dagvattenpolicy och Miljöstrategiskt program tillräckligt mot det ”1 000 års”-regn som inträffade sommaren 2021. Magnus Westerstrand, vattensamordnare Gävle Kommun, föreläste.

Efter lunch och under dag 2 väntar ytterligare ett stort antal vassa föredrag, större delen av eftermiddagen bjuder på studiebesök och till kvällen vankas det mingel och middag.

Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Stadsbyggare tillsammans med Göteborgs Stad, Svenskt Vatten och Svensk Försäkring.

 

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält