Genomförda konferenser – ARKIV

 

Genomförda evenemang – Arkiv
Evenemang Datum Plats
Kommunala Lantmäteridagarna 2019 14-15 nov Stockholm
MEX-dagarna 2019 5-6 nov Malmö
Årskongress 2019 16-17 sept Luleå
Lantmäteridagar 2019 22-23 maj Göteborg
Medborgardialog 2019 14-15 maj Stockholm
Gatu- och parkdagar 2019 25-26 april Uppsala
Trafikkonferensen 2019 3-4 april Stockholm
Stadsbyggnadsdagarna 2019 6-7 februari Karlstad
Mex -konferens 2018 6-7 nov Västerås
Årskongress 2018 17-18 sept Uppsala
Lantmäteridagarna 2018 16-17 maj Göteborg
Trafikkonferensen 2018 24-25 april Eskilstuna
Gatu- och parkdagarna 18-19 april Göteborg
Stadsbyggnadsdagarna 2018 14-15 februari Norrköping
Medborgardialog 2017 5-6 december Stockholm
Kommunala lantmäteridagarna 2017 22-23 nov Stockholm
Mex-dagarna 2017 7-8 november Falun
Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället? 5 oktober Stockholm
Årskongressen 2017 18-19 september Göteborg
Lantmäteridagarna 2017 17-18 maj Göteborg
Gatu- och Parkdagarna 16-18 maj Sundsvall
Medborgardialog 2017 9-10 maj Stockholm
Trafikkonferensen 2017 27-28 april Gävle
Stadsbyggnadsdagarna 2017 15-16 mars Helsingborg
Medborgardialog 2016 6-7 december Stockholm
MEX-dagarna 2016 8-9 november Karlskrona
Kommunala lantmäteridagarna 2016 23-24 nov Stockholm
KommunalTeknik 2016 19-20 september Malmö
Gatu- och Parkdagar 2016 17-19 maj Nacka
Lantmäteridagarna 2016 18-19 maj Göteborg
Medborgardialog 2016 23-24 februari Stockholm
Stadsbyggnadsdagarna 2016 9-10 februari Södertälje
Kommunala lantmäteridagarna 2015 18-19 nov Stockholm
MEX-dagarna 2015 10-11 november Norrköping
Kommunalteknik 2015 8-9 september Stockholm
Gatukontorsdagarna 2015 19-21 maj Växjö
Lantmäteridagarna 2015 20-21 maj Göteborg

 

 

Tillbaka till listan med kommande evenemang.