Stadsbyggnadsdagarna 6 – 7 april 2022, Göteborg

Stadsbyggnadsdagarna

6 – 7 april 2022 i Göteborg

 

PROGRAM

Program Stadsbyggnadsdagarna 6-7 april 2022

 

PRESENTATIONER
Dag 1

Välkommen till Göteborg – Världens bästa stad när det regnar!
Anderas Serverinsson, Avdelningschef
Marianne Erlandsson, Förvaltningsdirektör
Jens Thoms Ivarsson, Creative Director från Kretslopp och vatten
Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Stadsbyggnadskontoret

 

Internationell omvärldsspaning om klimatanpassning
Åse Johannessen, PhD Program Officer, Water Facilitator, Water Adaptation Community
Henrik Aspegren, VD, Sweden water research

 

Gävles erfarenhet av det stora skyfallet 2021
Magnus Westerstrand, Vattensamordnare, Gävle kommun

 

Dag 2

Vilket klimat ska vi ta höjd för? Så här går det med det globala klimatarbetet, ambitionsnivån och utsläppen
Andreas Gyllenhammar, Klimatanalytiker och Hållbarhetschef SWECO

 

Levande gaturum – hur hantera vi blågröngråa system i staden?
Kent Fridell, Specialist i Blågröngrå system, Edge

 

Översvämningsdirektivets tillämpning i Västra Götaland
Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Klimatanpassning och förvaltning av vatten i städer
Lena Blom Strateg, FoU ansvarig, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och adjungerad professor, Chalmers
Staffan Eriksson, IVA
Björn Sjöberg, Enhetschef Teknik och Samhälle, Havs- och vattenmyndigheten
Mikael Larsson, Chef vattentjänstenheten, Svenskt Vatten 

 

Ge plats för vattnet och avancera i en annan riktning
Gunnel Göransson, Forskare, SGI, avdelningen för Klimatanpassning

 

Klimatanpassning & beredskap
Sofie Eriksson, Beredskapssamordnare, Medelpads Räddningstjänstförbund

 

Köpenhamns omställning till en hållbar vattenhantering
Tina Saaby, Arkitekt Fd Parkchef Köpenhamn

 

MENTIMETER FRÅGOR

MENTI under Stadsbyggnadsdagarna 2022

 

STUDIEBESÖK

Introduktion till studiebesök i Göteborg
Lena Blom Strateg, FoU ansvarig, Kretslopp och vatten, Göteborg stad och adjungerad professor, Chalmers
Representanter för Kretslopp och vatten, stadsbyggnadskontoret samt Gryaab

 

Staden och reningsverket – Ann Mattsson

 

Göteborgs strategiska klimatanpassningsarbete Studiebesök älven – Eva-Lena Torudd

 

Packhuskajen – Johan Blomqvist

 

Älvstrandens utmaningar med klimatanpassningar på Norra Älvstranden – Lena Baeza

 

Stigande havsnivåer – Lisa Ekström

 

Skyfall och dagvatten – Maria Aneljung

 

MKN vatten – i planeringen och staden – Martin Knape