"Jag gick med i föreningen för att knyta kontakter samt följa utvecklingen i landet." / Susanne Holm, enhetschef Trafikkontoret Stockholms Stad

"Jag gick med i föreningen därför att verksamheten är så bred och omfattar helheten i det fysiska samhällsbygget." /Kristina Adolfsson, arkitekt Innovark AB

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet" /Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att följa utvecklingen och ta del av nyheter kring samhällsbyggande." Nicklas Lord, Översiktsplanerare Huddinge kommun

"Jag gick med i föreningen för att det nya namnet tydliggjorde att föreningen passar mig som stadsbyggare." /Magdalena Lindfeldt, planeringsarkitekt FPR/MSA Eskilstuna kommun

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

 • Nästa kurs

  thumb
 • Trafikkonferensen 2018

  Program Klicka här för att komma till programmet Anmäl dig här På programmet bl. a. Trafiksäkerhet i teori och praktik Utformning för en säker gatumiljö Trafiklagstiftning i stadsbyggandet Omvärldsspaning och nätverkande  

  Läs mer om kursen Fler kurser..

Nyheter från Boverket

1 5 6 7 8

Kalendarium

24 – 25 Apr, 2018. Eskilstuna.
16 – 17 Maj, 2018. Göteborgs stadsmuseum.
23 – 29 Aug, 2018. Kansas City Convention and Entertainment Center.
17 – 18 Sep, 2018. Uppsala.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

Stadsbyggnad_2018_nr_2
UR SENASTE NUMRET:

Temat för nummer 2 är Stadsmiljö ◗ Den täta staden hotar barnens hälsa ◗ Bygg för behov – inte efterfrågan ◗ Så bygger vi billigare bostäder

Läs mer...

Bli medlem!

Du får:

 • Ett vasst kontaktnät
 • Tidningen “Stadsbyggnad”
 • Rabatter på kurser
 • Och mycket mer!

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.