Tema drönare – studiebesök Helsingfors 11:e juni 2024!

FSS Nyhetslogotype

Tema drönare – studiebesök Helsingfors 11:e juni 2024!

Hur kommer drönare att påverka städernas infrastruktur och trafikmiljö? Vilka behov kommer att uppstå avseende trafikreglering, start- och landningsplatser? Frågan är om nu gällande mark, plan- och miljölagstiftning hänger med eller behöver den anpassas och utvecklas för dessa nya förutsättningar? Är drönare en möjlighet som rätt hanterad kan skapa nya förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänliga transporter?

Helsingfors stad ligger i framkanten när det gäller drönare och har med hjälp av en digital tvilling av staden skapat ett simuleringsrum, benämnd the Cave, där man kan se hur flygtrafik i staden påverkar stadsmiljön. Resultatet är en färdplan framåt för Helsingfors stad för samordningen av mark- och luftrum för drönartrafik.

Vi kommer bland annat att få besöka detta simuleringsrum och få ta del av de kunskaper och erfarenheter som vunnits så här långt. Vår ciceron är Christina Suomi, enhetschefen för stadsmiljöavdelningen i Helsingfors stad och projektledare för Helsingfors U-Space-projekt. (Ett U-Space-luftrum är en zon där verksamhet med obemannad luftfart regleras.)

Helsingfors 11:e juni 2024. Ramprogram
Tid (Finsk tid) Program
11:00 Helsingfors stad, Kymp-huset, Työpajankatu 8. (Verkstadsgatan 8)

11:15 Helsingfors U-Space-projekt, Project director Christina Suomi
Luftrummet och staden, ATM och flygperspektiv, project manager, Jukka Keski-Jaskari

12:15 Cave utställningslokal. U-Space-data. Diskussion om databehandling och processer

13:00 Lunch (på egen bekostnad)

14:00 Fortsatt diskussion och erfarenhetsbyte

15:30 Avslutning

Avgift
Avgiften för att delta i studieresan är 1 500 kr för medlemmar, 2000 kr för icke medlemmar exklusive reskostnader. Deltagaravgiften faktureras separat i förskott.

Anmälan
Anmäl dig, senast 7:e juni, per e-mail till Thomas Nylund; thomas@effen.se (Eventuella frågor per telefon 0703120077) Ange dina kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post och faktureringsadress.
Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Först till kvarn gäller.
Efter anmälan kommer ett mer detaljerat program att skickas ut.

Resa till Helsingfors
Varje deltagare bokar och betalar själv.
Föreningens Stadsbyggares internationella kommitté kommer att delta på studieresan och åker med Viking Line från Stockholm till Helsingfors och tillbaka. (Avresa 10 juni på eftermiddagen, hemresa 11 juni eftermiddag och åter Stockholm 12 juni på morgonen.) Kommittén planerar att ha en inledande och förberedande diskussion på måndag eftermiddag och en gemensam middag ombord.
Vill du åka med internationella kommittén från Stockholm och tillbaka bokar du själv genom att kontakta Viking Line.

Välkomna!

Bo Bäckström

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Ordförande Internationella kommittén
Email boegbackstrom@gmail.com
Phone +46705376312

Detta innehåll är bara åtkomligt för registrerade medlemmar. Om du är medlem, var god logga in. Vill du bli medlem? Registrera dig här nedan.

Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält