Trafikfrågor i stadsbyggandet 2023, Örebro

TRAFIKFRÅGOR I STADSBYGGANDET 2023

21 – 22 mars, Örebro

 

PROGRAM

Program Trafikfrågor i stadsbyggandet 2023, Örebro

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 21 mars

 

Välkommen till Örebro
Patrik Kindström, Stadsplaneringschef, Örebro kommun

 

Elsparkcyklar – hur ser det ut nu och i framtiden?
Amer Aslam, Cykeltrafikplanerare, Planering och analys, Gävle kommun

 

Hur planerar vi för kapacitetsstark kollektivtrafik Uppsala
Ingrid Lembke von Schéele, Enhetschef, Enheten för trafikplanering och mobilitet, Uppsala kommun

 

Hur planerar vi för kapacitetsstark kollektivtrafik Malmö
Therese Svensson, Trafikplanerare, kollektivtrafik, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

 

Hur planerar vi för kapacitetsstark kollektivtrafik Örebro
Ingela Berndt, Trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

 

Örebros väg fram till BRT-beslut och mot framtida trafikmål
Hanna Malm, Trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun
Per Elvingson, Samhällsplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun
Oscar Lewin, Trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

 

Nytt från SKR
Prem Huq, Expert Trafikplanering och reglering, avd. Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR

 

Dag 2 – 22 mars

 

Vilken kunskap har vi om dagens transportsystem Stockholm
Pierre Savard, Strategiskt trafikplanerare, Trafikkontoret, Stockholm stad

 

Vilken kunskap har vi om dagens transportsystem Eskilstuna
Sofie Malm, Trafikplanerare, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun

 

Vilken kunskap har vi om dagens transportsystem Malmö
Andreas Nordin, Trafikplanerare, Malmö Stad

 

Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet
Emil Askestad, Analytiker och statistiker, Afa Försäkring

 

Vi lyfter trafiksäkerheten i stadsbyggandet
Hanna Wennberg, Utredningsledare trafiksäkerhet väg, Trafikverket (tidigare konsult/forskare Trivector)
Olivia Dahlholm, Trafikkonsult, Trivector

 

Trafikstrategiskt arbete idag?
Mathias Wärnhjelm, Uppdragsledare Nationell Samhällsplanering på Trafikverket

 

Enkätredovisning – hur vill invånarna se att transportslagen prioriteras i deras stad?
Sandra Lithman, Mobilitetssamordnarek, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Per Elvingson, Samhällsplanerare trafik, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

 

 

Slutsatser från forskningsprojektet Smarta gator
Alexander Ståhle, VD &  Tekn Dr Stadsbyggnad Spacescape