Nyheter

Remiss slutbetänkande (SOU 2019:9) Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning   Föreningen Sveriges Stadsbyggare har följande synpunkter på ovanstående remiss:   Utredaren har överlämnat slutbetänkande för uppdraget att se över behovet av att införa en privat initiativrätt så att en enskild exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgärder i...

Föreningen utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har Hamnoasen i Landskrona utsetts. Juryns motivering lyder: Kommunens ambition att öka sin attraktivitet som bostadsort, med hjälp av stadsbyggnadsprojekt, har förvaltats väl av STADSSTUDIO i det arkitektdrivna projektet i kvarteret Hamnoasen i Landskrona. Kvarteret bjuder på en genomtänkt...

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. Juryns motivering lyder: Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat synen...

Hur gör man egentligen för att bygga ett nytt utanförskapsområde? Vilka krav är allra viktigast att tillgodose för att verkligen säkerställa att området blir rejält segregerat och oattraktivt från dag 1? Nej, självklart är det ingen som vill bygga ett nytt sådant område – ”och...